EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

برگذاری کلاس های شناخت و استانداردهای تجهیزات آزمایشگاهی

در تاریخ 1397/05/17 در محل دانشگاه علوم پزشکی کرمان معاونت محترم غذا و دارو با همکاری اداره محترم استاندارد و نیز انجمن مهندسین صنایع غذایی استان کرمان دوره تشخیص سریع آلودگیها و نیز شناخت تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد و دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت ، با تدریس آقای وحید فهیمی اسکویی برگزار گردید.

در این دوره آقای وحید اسکویی روشهای جدید تشخیص سریع آلودگیها ( Hygiene Monitoring ) و ( Compact dry ) را توضیح و روش کنترل کیفی دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل انکوباتور و فور و هودهای لامینار و شیمی و بن ماری و ... را توضیح دادند.