EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

نمایندگیهای کمپانی نیچیریو در آمریکا

پس از استقبال شدید از سمپلرهای نیچریو  در آمریکا ، کمپانی نیچیریو مجبور به انتقال تکنولوژی خود به کشور آمریکا گردید و در سال 1996 کارخانه تولید محصولات خود را در آمریکا افتتاح کرد. امروزه علاوه بر آزمایشگاههای مراکز درمانی ، اکثر مراکز تحقیقاتی در آمریکا برای اطمینان کامل از نتایج آزمایشات خود از سمپلرهای نیچیریو استفاده نموده تا کیفیت و دقت آزمایشات خود را تکمیل نمایند.

کمپانی نیچریو ژاپن 22 نمایندگی در کشورهای آمریکا و کانادا دارد.