EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

فاز کنتراست Sunny مدل BK-TR-PH

میکروسکوپ فاز کنتراست

دارای هد سه چشمی 

دارای لنز چشمی 10X WF20 Plan

دارای لنزهای شیئی PL PH با بزرگنمائی های 10,20,40,100X

دارای کندانسور مخصوص


دانلود کاتالوگ

برندها