EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

میکروسکوپ CX40

ميكروسكوپ سه چشمي SUNNY مدل CX40

       ساخت ميكروسكوب توسط شركت Sunny ژاپن بوده وداراي CE ميباشد

       داراي لنز هاي شيئي 100,40,20,10,4 Plan Achromatic E

       داراي لنز چشمي 10wf 22,   بصور ت PLAN 

       داراي نور سرد LED مادام العمر

       داراي منبع نور كوهلر

      دارای منبع نور انعکاسی

      دارای کندانسور 2 طبقه

      دارای ميدان ديد بالا و وسيع

       وضوح عالي

       مناسب جهت سیتولوژی ، پاتولوژی و ژنتیک ( کاریوتایپ )

برندها