EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

میکروسکوپهای سری BK

میکروسکوپهای سری BK شرکت SUNNY با دارا بودن لنزهای شیئی Plan ,  Plan∞ و نیز لنزهای چشمی Plan با میدان دید وسیع و تصویر بسیار شارپ سیستم بسیار عالی جهت بسیاری از آزمایش ها فراهم آورده است.

از این سری از تولیدات شرکت SUNNY در آزمایش های کاریوتایپ ، ژنتیک ، پاتولوژی ، هماتولوژی و میکروبیولوژی میتوان استفاده کرد.

شرکت کیمیاژن پژوه پارس با ارائه این سری از میکروسکوپها در خدمت محققان و دانش پژوهان عزیز میباشد.

برندها